FnB Việt Nam là đơn vị tư vấn kinh doanh, tư vấn vận hành, tư vấn và triển khai marketing cho nhà hàng và quán cafe ở Việt Nam.

FnB Việt Nam triển khai hoạt động tư vấn cho nhà hàng và quán cafe thông qua 2 thương hiệu trực thuộc FnB Consulting FnB Marketing.

FnB Việt Nam có hoạt động đào tạo quản trị kinh doanh nhà hàng, hướng dẫn mở nhà hàng cho chủ quán ở FnB Academy.