Category

Kinh doanh cafe hiệu quả

Category

Càng khó khăn, nhà hàng – quán cafe muốn “sống tốt” thì cần phải thể hiện “sự hiếu khách” của mình. “Sự hiếu khách” một trong những “kim chỉ nam” cần thiết để kinh doanh ẩm thực bền vững.

Khi nói đến “Chia sẻ lợi nhuận” tức là bạn dùng các “nguồn lực tích luỹ” từ trước đó để sử dụng vào việc “bình ổn” giá cả và “giữ vững chất lượng món ăn và dịch vụ” cung cấp cho khách hàng.  Nhà hàng – quán cafe cũng cần phải “tối ưu hoá” hoạt động kinh doanh để bảo đảm mục đích “sẻ chia lợi nhuận” với khách hàng sẽ mang lại thắng lợi cho cả hai phía. Tối ưu hoá hoạt động kinh doanh bằng cách “tái cơ cấu nguồn lực” để giảm chi phí vận hành nhưng vẫn giữ được chất lượng tối thiểu của nhà hàng – quán cafe.

Để làm được chiến lược “chia sẻ lợi nhuận” với khách hàng, các nhà hàng – quán cafe cần có “nguồn lực tích luỹ” trong thời gian trước, hoặc cần có “nguồn lực bổ trợ”. Nếu không có nguồn lực, hay chưa đủ thời gian để tích luỹ nguồn lực, thì chiến lược này sẽ khó thực hiện, và cũng khó cho nhà hàng – quán cafe vượt qua giai đoạn khó khăn.