FnB Việt Nam by Red Dot & Black chuyên tư vấn kinh doanh cho nhà hàng, tư vấn kinh doanh cho quán cafe với chuyên gia F&B nhiều kinh nghiệm.

Chuyên gia F&B của FnB Việt Nam by Red Dot & Black đã tư vấn tăng trưởng kinh doanh, tư vấn lãnh đạo và quản lý cho đa dạng mô hình chuỗi nhà hàng, nhà hàng trung – cao cấp, và quán cafe.

Các dịch vụ tư vấn kinh doanh nhà hàng do FnB Việt Nam by Red Dot & Black cung cấp:

  • Tư vấn set-up mở nhà hàng từ ban đầu.
  • Tư vấn kinh doanh nhà hàng, quán cafe.
  • Tư vấn vận hành nhà hàng, quán cafe.
  • Tư vấn marketing và truyền thông cho nhà hàng, quán cafe.
  • Tư vấn nhân sự cho nhà hàng, quán cafe.
  • Tư vấn set-up menu cho nhà hàng, quán cafe.

Liên hệ tư vấn F&B cho nhà hàng, quán cafe!

Liên hệ với chuyên gia F&B của FnB Việt Nam by Red Dot & Black để nhận tư vấn cải thiện hiệu quả kinh doanh nhà hàng, quán cafe.