FnB Việt Nam by Red Dot & Black chuyên tư vấn kinh doanh cho nhà hàng, tư vấn kinh doanh cho quán cafe với chuyên gia F&B nhiều kinh nghiệm.

Chuyên gia F&B của FnB Việt Nam by Red Dot & Black đã tư vấn tăng trưởng kinh doanh, tư vấn lãnh đạo và quản lý cho đa dạng mô hình chuỗi nhà hàng, nhà hàng trung – cao cấp, và quán cafe.

Các dịch vụ tư vấn kinh doanh nhà hàng do FnB Việt Nam by Red Dot & Black cung cấp:

  • Tư vấn quản trị, lãnh đạo và định hướng hoạt động kinh doanh để tăng trưởng bền vững cho nhà hàng, quán cafe.
  • Rà soát hoạt động kinh doanh và vận hành quán cafe, nhà hàng. Tìm nguyên nhân cải thiện hoạt động kinh doanh và hướng khắc phục.
  • Tư vấn tái cấu trúc mô hình kinh doanh theo hướng quản trị hiệu quả để tăng doanh thu.
  • Tư vấn concept, định vị thương hiệu, tái cấu trúc menu, định giá menu phù hợp với thị trường để cái thiện việc kinh doanh.
  • Tư vấn quy trình vận hành, cải thiện hoạt động vận hành nhà hàng và quán cafe hiệu quả.
  • Tư vấn món trong menu, set-up món trong menu, chuyển giao quy trình nấu món và bảo quản nguyên liệu để phát triển menu.
  • Tư vấn cơ cấu nhân sự, tuyển dụng nhân sự, chính sách nhân sự trong nhà hàng và quán cafe.
  • Tư vấn hoạt động kinh doanh để bảo đảm tăng trưởng kinh doanh. (Gói 3 tháng)

Liên hệ tư vấn F&B cho nhà hàng, quán cafe!

Liên hệ với chuyên gia F&B của FnB Việt Nam by Red Dot & Black để nhận tư vấn cải thiện hiệu quả kinh doanh nhà hàng, quán cafe.