Thông tin tuyển dụng các vị trí công việc cho FnB Việt Nam by Hospitality Việt Nam.

Nếu bạn yêu thích và muốn phát triển sự nghiệp trong ngành F&B. Hãy đăng kí tham gia đội ngũ của FnB Việt Nam by Red Dot & Black.”