FnB Việt Nam gồm các chuỗi thương hiệu FnB chuyên tư vấn kinh doanh nhà hàng, tư vấn kinh doanh quán cafe, tư vấn set-up nhà hàng, set-up quán cafe, tư vấn marketing, tư vấn vận hành, tư vấn nhân sự cho nhà hàng và quán cafe.

FnB Consulting | FnB Marketing | FnB Academy

FnB Việt Nam đồng hành thương hiệu và nâng cao chất lượng với sự kết hợp cùng Hospitality Việt Nam trong hoạt động tư vấn và đào tạo kinh doanh F&B.

Liên hệ tư vấn kinh doanh F&B!

Liên hệ với FnB Việt Nam by Red Dot & Black để nhận được tư vấn kinh doanh và vận hành nhà hàng, quán cafe hiệu quả ngay hôm nay.

Liên hệ: (028) 9999 00 88