Chính sách bảo mật thông tin của FnB Việt Nam by Red Dot & Black

Đối tượng: Khách hàng và khách ghé qua website fnbvietnam.com, fanpage: facebook.com/fnbreddotblack

1- Thông tin cá nhân và dữ liệu công việc: Các thông tin bạn cung cấp cho FnB Việt Nam by Red Dot & Black trên trang fnbvietnam.com, hoặc Fanpage: facebook.com/fnbreddotblack , bao gồm cả quảng cáo từ fanpage, đều được chúng tôi bảo mật và không cung cấp cho bên thứ 3. Ngoại trừ các yêu cầu cung cấp thông tin từ Cơ quan chính phủ.

2- Thông tin về tên dự án (* dự án: nhà hàng, cafe và các hình thức tương tự): Sẽ được chúng tôi sử dụng như minh chứng về dịch vụ của FnB Việt Nam by Red Dot & Black cung cấp cho khách hàng. Ngoại trừ các yêu cầu bảo mật được kí kết riêng.